Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Lastehoid

Prindi Home
 

Eralasteaias Kaur on alates 01.09.2016 avatud hoiurühmad 1,5 – 3-aastastele lastele.

Registreerumine lastehoidu ARNO süsteemi kaudu: http://piksel.ee/arno/rakvere/

Hoiutasu:  75.00.- € kuus (Kohamaksu suurus tuleb ümbervaatamisele, kui Rakvere Linnavalitsus muudab Rakvere linna lasteaedade hoiurühmades kehtivat kohamaksu).

Toiduraha: 46.00.- € kuus

 

Lisainfo lapsehoiuteenuse osutamise kohta Rakvere linnas http://rakvere.kovtp.ee/lapsehoiuteenus

Rakvere linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on sõimeealine laps:

  1.  kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn;

Kõik lapsed, kes pole jooksva aasta 30.septembriks saanud 3aastaseks, loetakse sõimealisteks.

Web2
 
Kvaliteetne kodulehekülg