Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Lapsevanemale

Prindi Home
 

MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi juhatuse otsus:

 

1. Toiduraha maksumuse kinnitamine eralasteaias Kaur

1.1.Kinnitada alates 01. detsembrist 2022.a toidupäeva hinnaks 3.50 eurot lapse kohta, millest Rakvere linn tasub 0,30 eurot ja lapsevanem tasub 3,20 eurot/päev.

2. Õppemaksu kinnitamine eralasteaias Kaur

2.1. Kinnitada alates 01. märtsist 2022.a uueks lapsevanema poolt tasutava kohamaksumuse summaks eralasteaia KAUR aiarühmas 45.- eurot kuus lapse kohta.

Alus: Rakvere Linnavolikogu määrus 25.06.2014 nr 17s.

NB! Soodustus õppemaksule

  • Lasteaiarühmas vanemate poolt kaetava osa tasumisest on lapsevanem vabastatud 50% ulatuses, kui eralasteaias Kaur on samaaegselt perekonnast kaks last.

 

 

Web2
 
Soodne koduleht