Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Lasteaiast

Prindi Home
 

Konkurss Keskkonnakäpp

Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus. Selle tunnustusega soovime tõsta esile kõiki, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonnateadliku algatusega või panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.

Tunnustuse eesmärk on tõsta esile haridusasutusi, õpetajaid ja klassikollektiive ning mitteformaalse keskkonnahariduse keskuseid ja looduskoole tulemusliku tegevuse eest keskkonnateadlikkuse suurendamisel ja säästvat arengut toetavate väärtushinnangute ning hoiakute kujundamisel;

tunnustada haridusasutusi, kes on rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale; innustada tunnustamise kaudu ka teisi eraisikuid, kollektiive, organisatsioone ja ettevõtteid keskkonnasõbralikult tegutsema.

Tunnustuse sihtrühm on õpetajad, klassi- ja lasteaiakollektiivid, mitteformaalse keskkonnahariduse keskused, looduskoolid ja haridusasutused ning muud keskkonnaharidusega tegelevad organisatsioonid ja inimesed, kes on panustanud Eesti ühiskonnas keskkonnateadlikkuse ja keskkonnasõbralike väärtuste ning hoiakute kujundamisse või rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale.

ˇÜRII HINDAMISKRITEERIUMID

ˇüriil ei ole kohustust anda välja auhinda igas kandideerimise rühmas. Hindamine põhineb ˛ürii autoriteedil ja konsensuslikul otsusel. 

  • Innovatsioon/leidlikkus

Keskkonnakäpa kandidaadiks oleva tegevuse idee on innovaatiline/leidlik.

*Tegevuste/tulemuste ressursisäästlikkus

Tegevus on ellu viidud ressursisäästlikult, sh rahalised kulud on minimaalsed (kandidaadilt oodatakse paarilauselist ülevaadet tegevuste kulude; kasutatud, sh soetatud või laenatud vahendite kohta; toodetud infomaterjalide vms kohta).

*Positiivne mõju keskkonnale ja keskkonnateadlikkusele (väärtushinnangud, hoiakud, muutused osalejate käitumises, ressursside kasutus, keskkonnakaitse)

*Tegevuse mõju iseloomustavaid aspektid. Eelistatud on pikaajalised ja suure mõjuga projektid ja/või tegevused.

KANDIDAADID

  • ERALASTEAED KAUR RAKVERES

Talumunade haudumine inkubaatoris lasteaia rühmatoas.kuni laste silmeall koorus munast tibu. Lapsed jälgisid arengut munast koorumiseni ja kasvu kaks nädalat Laps sai tibu käes hoida.

AUHINNAD

Iga võitja saab Keskkonnakäpa auhinna. Kokku jagatakse kuni 26 auhinda, viis auhinda igas kategoorias ning eriauhind.

Igas kandideerimise rühmas on rahva eriauhinnad (viies kategoorias). Rahvas saab välja anda auhinna keskkonnasõbralikule õpetajale, klassile või õpilaste rühmale, koolile, lasteaiale ja keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile.

Eriauhinnana antakse ˛ürii poolt välja üks Innuka innovaatori Keskkonnakäpp.

Auhinna saajaid tunnustatakse auhinnagalal. Lisaks auhinnale saavad võitjad õiguse kasutada tunnustuse Keskkonnakäpp logo. Logo saab kasutada näiteks plakatitel, kleebistel, T-särkidel ja loomulikult ka elektroonilisel kujul veebilehtedel, Facebookis, videotes ja bänneritel.

ERALASTEAED KAUR SIPSIKUTE RÜHM

võitis konkursil 2 auhinda

Innukas innovaator 2018

algatus: Imeline koorumine

Rahva lemmik 2018

HEIDI JAKOBSON

KERSTI SEPIK

ÜLLE RAAM


Posti 18a lasteairühmades on vabad kohad:
3 - 7 aastaste rühmades 10 vaba kohta

Eralasteaed Kaur direktor


Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiarühmad komplekteeritakse avalduste registreerimise alusel kevadeti.
Uued rühmad alustavad tööd  1. septembril.

Avalduse saab kõige hõlpsamalt esitada Rakvere haridusteenuste haldamise
süsteemis ARNO.

Järgneva info leiate aadressilt:  http://rakvere.kovtp.ee/lasteaiad

Info lasteaia direktorilt
3244122


Eralasteaed Kaur on koolieelne lasteasutus, mis oma tegevuses lähtub Eesti Vabariigi Haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ning erakooliseadusest.

Lasteaed töötab kahes majas: Koidula 14 ja Posti 18a. Lasteaias on 7 rühma. Rühmad Pöialpoisid, Rõõmurullid ja Päikene asuvad Koidula 14 majas ning Rüblikud, Sipsikud, Lepatriinud ja Muumid Posti 18 a majas.

Meie põhiväärtused:

K - koostöö

A - austus

U - usaldus

R - rahulik rütm

Web2
 
Kodulehtede valmistamine