Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Tervist edendav lasteaed

Prindi Home
 

Alates 24.05.2011  liitusime  tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga

Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on nõus ellu viima Tervist Edendavate Lasteaedade missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud asutuste kohustusi.

TEL missioon on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Võrgustik on oma olemuselt arendustegevuslik, muutusi taotlev, probleeme lahendav ning ennetuslik.

Web2
 
Soodsad kodulehed