Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Lasteaiast

Prindi Home
 

 

Eralasteaed Kaur on koolieelne lasteasutus, mis oma tegevuses lähtub Eesti Vabariigi Haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ning erakooliseadusest.

Lasteaed töötab kahes majas: Koidula 14 ja Posti 18a. Lasteaias on 7 rühma. Rühmad Pöialpoisid, Rõõmurullid ja Päikene asuvad Koidula 14 majas ning Rüblikud, Sipsikud, Lepatriinud ja Muumid Posti 18 a majas.

Meie põhiväärtused:

K - koostöö

A - austus

U - usaldus

R - rahulik rütm

Web2