Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Kontakt


 

Lasteaiast

Prindi Home
 

Eralasteaias Kaur on 2016/17 õppeaastal vabu kohti

Posti 18a
1.5-3a rühmas-5 kohta
3-5a   rühmas -3 kohta

Koidula 14
1.5-3a rühmas-5 kohta
6-7a  rühmas -5 kohta

info telefonil
3244122


Eralasteaed Kaur on koolieelne lasteasutus, mis oma tegevuses lähtub Eesti Vabariigi Haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, alushariduse raamõppekavast ning erakooliseadusest.

Lasteaed töötab kahes majas: Koidula 14 ja Posti 18a. Lasteaias on 7 rühma. Rühmad Pöialpoisid, Rõõmurullid ja Päikene asuvad Koidula 14 majas ning Rüblikud, Sipsikud, Lepatriinud ja Muumid Posti 18 a majas.

Meie põhiväärtused:

K - koostöö

A - austus

U - usaldus

R - rahulik rütm

Web2
 
www kujundamine