Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Eesmärgid

Prindi Home
 

1. Suunata ja toetada laste teadmiste ja oskuste omandamist, mis kindlustavad lapse valmisoleku koolis õppimiseks ning endaga toimetulekuks igapäevaelus.

2. Planeerida lõimitudõppetegevusi, lähtudes lasteaia õppekavast, traditsioonilistest rahvakalendri tähtpäevadest, koduloolisest aspektist.

3. Õppetegevuses lähtuda järgmistest printsiipidest:

  • eakohasus;
  • võimetekohasus;
  • mängulisus
  • kergemalt raskemale, tuntult tundmatule;
  • lapse motiveerimine ja tema vabatahtlikus;

4. Arendada ja kasvatada lapse individuaalsust ja isikupära, soodustada ande avastamist.

5. Luua arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta.

6. Luua üldine usalduslik õhkkond, mis sõltub kolmest olulisest lapse arengut soodustavast tegurist:

  • eeskuju-lapse arengut mõjutavad kõik teda ümbritsevad täiskasvanu
  • hingeline soojus-last armastavad õpetajad ja personal
  • vaimne järjepidevus-üks meeskond on võimaluse korral kõikides vanuserühmade

7. Saavutada hea koostöö lastevanematega, rakendada teadlikult nende abi õpikeskkonna loomisel.

Web2
 
Web disain