Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

2015/16 õppeaasta eesmärgid

Prindi Home
 

2015/16 õa eesmärgid:

  1. Koostöö erialaspetsialistidega laste individuaalsete võimete ja vajaduste märkamisel.
  2. Mäng ja õuesõpe on tervisliku eluviisi aluseks.
  3. Kultuuriliste erinevuste teadvustamine läbi muusika-, kunstitegvuste ja muinasjuttude.

 

Igaüks on väärtuslik

Õppeaasta põhieesmärkide realiseerimine toimub vastavalt rühmades koostatud tegevuskavale.
Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel on arvestatud lasteaia põhiväärtustega: koostöö, austus, usaldus, rahulik rütm- (kasutades mängulist metoodikat);  

Web2
 
www kujundamine