Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

2017/18 õppeaasta eesmärgid

Prindi Home
 

2017/18 õa eesmärgid:

1.Eesti kultuuritraditsioone ja rahvapärimust väärtustades kujundada
austust iseenda, kaaslaste, esivanemate ja kodumaa vastu-Eesti 100

2. Lapse individuaalsuse varajane märkamine lapse arengu toetamiseks,
koostöös lasteaia meeskonna, lapsevanemate ja eriala spetsialistidega.

3.Õppetegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel lapsest
lähtuva õpikäsitluse järgimine ning mängulise ja lõimitud õppe kasutamine.

Web2
 
Soodne koduleht